KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

Kontejner o objemu 3 m3   
Objem / nosnost Typ odpadu Cena likvidace vč. dopravy Praha a okolí
3 m3 / 4 t Zemina 2.090,- Kč
3 m3 / 4 t Suť bez příměsí 2.350,- Kč
3 m3 / 1 t Směsný odpad bez suti 3.290,- Kč
3 m3 / 5 t Bioodpad a dřevo 2.290,- Kč
3 m3 / 5 t Přeprava strojů a materiálu paušál 1.090,- Kč
    Ceny uvedené bez DPH

                                               

 

Kontaktujte nás